Roˉma˰ 1

Awˬ chawˇ hui hta˰ dawˇ nawˇ ve hkawˇ

1Ngaˬ lehˬ Yeˍsuˆ Hkri˰ ve awˬ ceˬ Pawˇlu˰ yoˬ. Yawˇ ve tcuh yaˇ te tuˬ G'uiˬ sha ngaˬ hta˰ kuˬ yuˬ laˇ peuˬ. Ha lehˬ ve bon hkawˇ k'aoˍ maˍ piˇ tuˬ G'uiˬ sha ngaˬ hta˰ fuiˍ teh taˍ peuˬ. 2Ha lehˬ ve bon hkawˇ chi lehˬ, G'uiˬ sha pe˰ laˇ tuˬ yoˬ eh˰ aˬ sho-eˬ htaˇ ka˰ yawˇ k'oˆ taˍ ve yoˬ. Yawˇ ve tcuh kaˍ paˍ teˇ hpaˍ hta˰ cuˇ leh Li˰ hpu hk'aw lo bvuh˰ tcuh taˍ ve yoˬ. 3Ha lehˬ ve bon hkawˇ chi lehˬ, yawˇ ve Yaˇ hpu awˬ lawn hta˰ k'oˆ ve yoˬ. Yaˇ hpu oˇ ve lehˬ, awˬ suhˍ awˬ shaˍ hpawˇ k'o, Daˍviˆ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ hpeh˰ ve yoˬ. 4Yawˇ lehˬ ngaˬ ve Yaˇ hpu yoˬ teh˰, kanˇ paˆ awˬ hk'aw lo G'uiˬ sha hpeu˰ maˍ laˇ peuˬ. Awˬ lawn k'o, da˰ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu yawˇ hta˰ suh kuiˬ lo kaw˰ te˰ tu la piˇ ve hta˰ pa taw yoˬ. Yawˇ lehˬ ngaˬ hui ve Jawˇmawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ yoˬ. 5Yawˇ hta˰ pa taw, G'uiˬ sha ve awˬ bon hta˰ ka˰, yawˇ ve tcuh yaˇ te tuˬ ve kanˉ hta˰ ka˰ ngaˬ hui g'a taˍ peuˬ. Kanˉ chi ve lehˬ, chaw ceuˬ hk'a peu-eˬ yonˍ leh na yuˬ tuˬ, yawˇ ve awˬ meh awˬ hawˉ lo ngaˬ hui te ve yoˬ. 6Nawˬ hui htawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ kuˬ yuˬ taˍ ve chaw hui hpeh˰ ve pa taw, chaw ceuˬ oˇ ve awˬ hk'aw lo nawˬ hui lo˰-e taˍ ve yoˬ.

7G'uiˬ sha ha˰ leh, Hkru˰ yaˇ hpeh˰ la tuˬ kuˬ yuˬ taˍ ve Roˉma˰ venˇ hk'aw chehˇ ve nawˬ hui hk'a peu-eˬ hta˰ ngaˬ li˰ bvuh˰ laˇ ve yoˬ.

Ngaˬ hui ve Awˬ pa G'uiˬ sha leh Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ ve awˬ bon awˬ shinˉ leh dawˇ sha gaˇ sha tuˬ nawˬ hui geh cawˬ piˇ-oˆ.

Pawˇlu˰ Roˉma˰ venˇ lo k'ai gaˇ ve

8Awˉ lawˉ teˇ ceuˬ lehˬ, miˬ guiˬ teˇ kaˬ le le lo nawˬ hui yonˍ ve awˬ lawn bvuhˬ k'ai ve hta˰ pa taw, nawˬ hui hk'a peu-eˬ awˬ pon ngaˬ Yeˍsuˆ Hkri˰ hta˰ cuˇ leh ngaˬ ve G'uiˬ sha hta˰ chiˇ mvuh ve yoˬ. 9Nawˬ hui awˬ pon hk'aˬ htaˇ ka˰ ngaˬ bon lawˬ chehˇ ve hta˰ ngaˬ ve G'uiˬ sha shaˉ hkiˆ hkanˍ hpeh˰ ve yoˬ. Yawˇ awˬ pon ngaˬ ve nyi ma awˬ tawˬ hk'a gaˬ kanˉ te leh, yawˇ ve Yaˇ hpu awˬ lawn ha lehˬ ve bon hkawˇ hta˰ k'aoˍ maˍ chehˇ ve yoˬ. 10Ngaˬ bon lawˬ ve lehˬ, G'uiˬ sha ve a loˍ hta˰ pa taw ya˰ k'aw teˇ caˆ caˆ tawˆ la leh nawˬ hui geh ngaˬ g'a gaˬ la tuˬ, hk'aˬ htaˆ ka˰ ngaˬ lawˬ chehˇ ve yoˬ. 11Nawˬ hui hta˰ ngaˬ mawˬ gaˇ jaˇ ve yoˬ. G'a mawˬ da˰ ve k'o, nawˬ hui nyi ma yeˬ la tuˬ, Awˬ ha hpu ve la˰shawnˍ teˇ ceuˬ ceuˬ nawˬ hui hta˰ pehˬ laˇ gaˇ ve yoˬ. 12Ngaˬ chi hk'e k'oˆ ve lehˬ, ngaˬ yonˍ ve leh nawˬ hui yonˍ ve awˬ hk'aw lo, teˇ g'aˇ hta˰ teˇ g'aˇ awˬ g'aˇ piˇ da˰ tuˬ ve hta˰ k'oˆ gaˇ ve yoˬ.

13Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, awˬ kaˍ awˬ nu buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui geh ngaˬ awˬ shiˍ g'a taˍ ve hk'e, nawˬ hui geh ngaˬ awˬ shiˍ teˇ ceuˬ ceuˬ hta˰ g'a tuˬ ve, nawˬ hui geh laˬ tuˬ ngaˬ laiˉ pawˆ dawˇ cheˆ taˍ ve awˬ lawn nawˬ hui hta˰ shiˍ piˇ gaˇ ve yoˬ. Ya˰ hk'aˇ, chi beu˰ hk'a gaˬ tawˍ taˍ tuˬ cawˬ ve yoˬ. 14Heˍlaˍsaˆ chaw maˇ k'oˆ, chaw hteunˍ maˇ k'oˆ, cuˇ yiˍ cawˬ ve chaw maˇ k'oˆ, cuˇ yiˍ maˇ cawˬ ve chaw maˇ k'oˆ, chaw ceuˬ chi ma ve hta˰ ngaˬ shaiˍ piˇ tuˬ jeˬ cawˬ taˍ ve yoˬ. 15Hk'e te leh, puiˉ ve hpeh˰ ve hk'e nawˬ hui Roˉma˰ venˇ yaˇ hui hta˰ ka˰ ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ piˇ tuˬ ngaˬ gu taˍ peuˬ.

Ha lehˬ ve bon hkawˇ kanˇ paˆ cawˬ ve

16Ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ tuˬ ngaˬ maˇ ya˰ taw. Awˬ lawn k'o, hk'a yonˍ ve chaw teˇ g'aˇ le le hta˰ htaiˍ hk'aw˰ piˇ tuˬ ha lehˬ ve bon hkawˇ chi G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ hpeh˰ ve yoˬ. Awˉ lawˉ Yuˇda˰ chaw hui, hk'aw˰ nawˉ Heˍlaˍsaˆ chaw hui hta˰ htaiˍ hk'aw˰ piˇ ve yoˬ. 17Ha lehˬ ve bon hkawˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo, yonˍ ve awˬ hk'oˆ k'aw˰ yonˍ maˇ la tuˬ, G'uiˬ sha ve hteˇ ve cawˇ ceuˬ ha˰ hpeu˰ maˍ laˇ ve yoˬ. Li˰ hpu hk'aw bvuh˰ taˍ ve hta˰ pa taw co ha g'a te˰ tuˬ yoˬ teh˰ k'oˆ taˍ ve yoˬ. *

Chaw yaˇ lehˬ venˇ baˆ yaˇ hpeh˰ ve

18G'uiˬ sha hta˰ maˇ yonˍ leh maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve hta˰ te ve chaw hui awˬ hk'oˆ hta˰, G'uiˬ sha nyi ma zuhˆ ve teˇ ceuˬ mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo tawˆ la ve hta˰ g'a mawˬ ve yoˬ. Chaw oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve hta˰ te leh, hteˇ ve hta˰ tawˍ taˍ tsuhˇ taˍ ve yoˬ. 19Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha ve awˬ lawn teˇ hpaˍ hta˰ yawˇ hui shiˍ hpeh˰ ve hk'e, hk'a tawˍ lehˆ g'a shiˍ g'a mawˬ peuˬ. G'uiˬ sha yawˇ hui hta˰ hk'a tawˍ lehˆ hpeu˰ maˍ piˇ peuˬ ve hta˰ pa taw yoˬ. 20Hk'aˬ hk'e le teh˰ k'oˆ k'o, G'uiˬ sha hpanˍ taˍ te taˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta˰ g'a mawˬ ve hta˰ pa taw, G'uiˬ sha awˬ lawn mehˆ mawˬ maˇ hpeh˰ ve teˇ hpaˍ hta˰ g'a k'aw˰ mawˬ ve yoˬ. Yawˇ te taˍ ve teˇ hpaˍ hta˰ pa taw, co co taiˍ taiˍ G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ hta˰ ka˰, yawˇ co co taiˍ taiˍ G'uiˬ sha hpeh˰ ve hta˰ ka˰, yawˇ hui dawˇ shiˍ dawˇ mawˬ la ve yoˬ. Chi htap pa taw, maˇ shiˍ teh˰ yawˇ hui k'aw˰ k'oˆ maˇ hpeh˰. 21Awˬ lawn k'o, chaw oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, G'uiˬ sha hta˰ shiˍ ve ka˰, G'uiˬ sha hta˰ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh keunˍ ve hk'e maˇ chi uiˍ maˇ chi mvuh. Yawˇ ve awˬ bon hta˰ htawˇ maˇ shiˍ maˇ nawˇ. Yawˇ hui ve dawˇ hk'aˇ teˇ hpaˍ lehˬ, tcuhˉ kuiˬ te˰ chiˉ maˇ k'aw˰ cawˬ. Yawˇ hui ve nyi ma hk'aw maˇ dawˇ nyi puiˉ leh naˆ ho˰ lehˍ hpeh˰ sheˬ ve yoˬ. 22A shu yawˇ awˬ to hta˰, Ngaˬ cuˇ yiˍ cawˬ ve yoˬ teh˰ k'oˆ ve htawˇ, yawˇ hui chaw k'aˍ chaw buiˬ hpeh˰ la ve yoˬ. 23Maˇ luˬ maˇ suh puiˉ ve G'uiˬ sha ve awˬ me˰ awˬ hponˇ hta˰ yawˇ hui maˇ ha˰ yuˬ. Ya˰ hk'aˇ, luˬ puiˉ suh puiˉ ve chaw, ngaˆ, hkui sheh la˰ sheh awˍ lehˇ cawˬ ve to nuˇ to shaˆ, vuiˬ, chi teˇ hpaˍ ve shaˉ ho˰ hta˰ yawˇ hui ha˰ yuˬ ve yoˬ.

24Chi hta˰ pa taw, yawˇ hui ve nyi ma hk'aw cha˰ cha˰ chiˆ chiˆ ve teˇ hpaˍ hta˰ te gaˇ ve hk'a shuˍ shuˍ te tuˬ. G'uiˬ sha yawˇ hui hta˰ hpehˇ piˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, yawˇ hui te g'aˇ ve awˬ to hta˰ teˇ g'aˇ awˬ haiˬ te da˰ ve yoˬ. 25Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha ve awˬ lawn hteˇ ve cawˇ ve teˇ hpaˍ hta˰ yawˇ hui maˇ ha˰ yuˬ. Ya˰ hk'aˇ, maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve awˬ ceuˬ hta˰ ha˰ yuˬ ve yoˬ. Te hpanˍ shehˍ hpaˇ hta˰ yawˇ hui baˬ taˍ leh, teˇ hpanˍ taˍ ve teˇ hpaˍ hta˰ oˇ k'oˍ pui leh, oˇ ve teˇ hpaˍ awˬ pon kanˉ te ve yoˬ. Te hpanˍ shehˍ hpaˇ hta˰ co co taiˍ taiˍ chiˇ mvuh cawˇ ve yoˬ. A menˬ.

26Chi hta˰ pa taw, yawˇ hui haiˍ ve hta˰ te gaˇ jaˇ ve nyi ma cawˬ ve hk'e te tuˬ, G'uiˬ sha yawˇ hui hta˰ hpehˇ piˇ ve yoˬ. Hk'a hk'e le teh˰ k'oˆ k'o, yawˇ hui ve yaˇ miˇ teˇ hpaˍ lehˬ, te keunˍ ve awˬ liˇ hta˰ baˬ taˉ leh, maˇ keunˍ ve awˬ liˇ hta˰ te ve yoˬ. 27Hawˉ hk'aˆ teˇ hpaˍ htawˇ, oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ te ve yoˬ. Yaˇ miˇ teˇ hpaˍ geh yawˇ hui maˇ k'aw˰ zuh˰. Hawˉ hk'aˆ chawˇ hawˉ hk'aˆ peh˰ ve tzuhˆ ve awˬ hk'aˇ suh te da˰ gaˇ jaˇ ve yoˬ. Yawˇ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ ya˰ taw tuˬ uiˍ jaˇ ve awˬ ceuˬ hta˰ te da˰ leh, venˇ baˆ hta˰ keunˍ da˰ ve awˬ hpfuhˇ a shu yawˇ awˬ to awˬ hk'aw lo g'a hkanˍ ve yoˬ.

28Yawˇ hui G'uiˬ sha hta˰ shiˍ gaˇ ve nyi ma maˇ cawˬ. Hk'e te leh, maˇ shi puiˉ ve nyi ma cawˬ la leh, maˇ keunˍ maˇ cawˇ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta˰ te tuˬ, G'uiˬ sha yawˇ hui hta˰ hpehˇ piˇ ve yoˬ. 29Yawˇ hui lehˬ, maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve, haiˬ ve, shu mawˇ shu jeˬ hta˰ sheˉ lai ve, shu hta˰ naˬ tuˬ te gaˇ ve teˇ hpaˍ, yawˇ hui awˬ hk'aw lo hk'a biˇ cawˬ ve yoˬ. Shu hta˰ hkawehˉ puiˉ ve, shu hta˰ tiˇ pehˍ ve, shu hta˰ nyi bawˬ ve teˇ hpaˍ htawˇ hk'a biˇ cawˬ ve yoˬ. 30Yawˇ hui lehˬ, shu hta˰ hk'awˇ deˇ ve chaw, shu hta˰ hk'aiˉ ve chaw, G'uiˬ sha hta˰ canˇ ve chaw, caˆ muiˬ puiˉ ve chaw, nyi ma uiˍ ve mvuh ve chaw, a shu yawˇ awˬ to hta˰ taˍ uiˍ taˍ mvuh ve chaw, sho˰ sha˰ tuˬ te puiˉ ve chaw leh, awˬ pa awˬ e hkawˇ hta˰ maˇ na yuˬ peuˉ ve chaw teˇ hpaˍ hpeh˰ ve yoˬ. 31Yawˇ hui lehˬ maˇ dawˇ shiˍ puiˉ, ka ti˰ maˇ yeˬ puiˉ, shu hta˰ ha˰ cawˇ ve kh'e maˇ ha˰ puiˉ leh, shu hta˰ maˇ ha k'aˉ puiˉ ve chaw teˇ hpaˍ hpeh˰ ve yoˬ. 32Chi teˇ hpaˍ hta˰ hk'a te ve chaw hui lehˬ, suh keunˍ ve yoˬ teh˰ G'uiˬ sha k'oˆ taˍ ve hta˰ yawˇ hui shiˍ taˍ ve yoˬ. Chi hk'e shiˍ taˍ ve htawˇ, yawˇ hu awˬ to te chehˇ ve awˬ hk'oˆ ka˰, oˇ hk'e te ve chaw hui hta˰ yawˇ hui nyi ma cawˇ jaˇ ve yoˬ.

⇑

[Remove Footnotes]